Πυκνωτές

Βρέθηκαν: (9) προϊόντα

Πυκνωτής Εκκινήσεως


μF: 40-50
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Πυκνωτής Εκκινήσεως


μF: 50-63
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Πυκνωτής Εκκινήσεως


μF: 64-77
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Πυκνωτής Εκκινήσεως


μF: 80-100
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Πυκνωτής Εκκινήσεως


μF: 100-125
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Πυκνωτής Εκκινήσεως


μF: 125-160
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Πυκνωτής Εκκινήσεως


μF: 161-200
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Πυκνωτής Εκκινήσεως


μF: 216-259
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Πυκνωτής Εκκινήσεως

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
μF: 250-315
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση