ΣΑΚΟΥΛΕΣ

Βρέθηκαν: (400) προϊόντα

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Izola/Krups

HOLLAND, IZOLA, KELVINATOR, KRUPS
Διαθεσιμότητα:      
Αναμένεται 3η εβδομάδα του 2022
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Holland Electro

Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Holland Electro

Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Delonghi Tigra

DELONGHI
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Delonghi Tigra

DELONGHI
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Eta

Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Holland 2000

Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Eta

Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Electro Toppy 2000

Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Bluesky/Curtiss

BLUESKY, CURTISS
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Blue Sky 4601

Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Bluesky BVC117

BLUESKY
Διαθεσιμότητα:      
Αναμένεται 3η εβδομάδα του 2022
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Bluesky BVC818

BLUESKY
Διαθεσιμότητα:      
Αναμένεται 3η εβδομάδα του 2022
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Bluesky BVC2022

BLUESKY
Διαθεσιμότητα:      
Αναμένεται 3η εβδομάδα του 2022
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Hoover F2002/S2002

HOOVER
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Hoover U2002-U2004

HOOVER
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Hoover 1116/1124/1141

HOOVER
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Hoover S4002

HOOVER
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Hoover 4174

HOOVER
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Hoover H3

HOOVER
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Hoover H8 Sensotronic

HOOVER
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Hoover S3192

HOOVER
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Hoover H10 Compact

HOOVER
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Hoover H29 Floor Polisher

HOOVER
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Hoover H38

HOOVER
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Hoover U1100/U1102

HOOVER
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Ηoover H21P Acenta

HOOVER
Διαθεσιμότητα:      
Άγνωστος Χρόνος Παράδοσης
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Ηoover H21A Acenta

HOOVER
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Σκούπας τύπου Hoover Acenta

HOOVER
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Hoover H20

HOOVER
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Hoover H20 Purepower

HOOVER
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Hoover H35 Gemini

HOOVER
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Hoover Discovery/Octopus

HOOVER
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας H36 Discovery/Octopus

HOOVER
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Discovery/Octopus

HOOVER
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Hoover H7+ Alpina/Sensotronic

HOOVER
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλα Ηλεκτρικής Σκούπας τύπου Hoover Alpina (Swirl)

HOOVER
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Hoover Galaxy

HOOVER
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Hoover Galaxy

HOOVER
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Hoover H27 Galaxy

HOOVER
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Hoover Galaxy

HOOVER
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Hoover Telios/Arianne/Sensory (Wpro)

HOOVER
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Hoover H30S Telios/Arianne/Discovery/Octopus

HOOVER
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Hoover H60 Telios Plus/Sensory

HOOVER
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Hoover Aquamaster

HOOVER
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Hoover H22A Microspace/Micropower

HOOVER
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Hoover 700/800/900/2478/2490/2498/2856/2892

HOOVER
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Hoover Mini 500/HC88/HC89

HOOVER
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Hoover Spint/Freespace (Wpro)

HOOVER
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Hoover H64 Freespace/Sprint/Flash/Capture/Brave

HOOVER
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Hoover H63 Freespace/Sprint/Flash/Capture

HOOVER
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Hoover H55 Studio

HOOVER
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Hoover H1 Junior Senior

HOOVER
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Hoover H4 Turbopower 1

HOOVER
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Hoover H59 Athyss Junior

HOOVER
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Hoover H18 Turbopower 2/3

HOOVER
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Hoover H54 Trilly

HOOVER
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Hoover H16 Aquajet

HOOVER
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Hoover H68A Diva (Αντιβακτηριακή)

HOOVER
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Hoover H68 Diva

HOOVER
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Hoover H66 Dinamis

HOOVER
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Hoover H69 Freespace Evo

HOOVER
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Hoover H71 Freespace Evo

HOOVER
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Hoover H30+ Telios/Arianne

HOOVER
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Hoover H5 Constellation

HOOVER
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Hoover H72 Athos

HOOVER
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας

HOOVER
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Hoover H33 Dry/Aqua15

HOOVER
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Hoover H28 Beta

HOOVER
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Hoover H75 Pure Silence

HOOVER
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας H76 Cube Silence

HOOVER
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Hoover H74 Purepower

HOOVER
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας H79 Space Explorer

HOOVER
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Hoover H80 Syrene

HOOVER
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Hoover H73A Athos

HOOVER
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Hoover H81 Telios Extra

HOOVER
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Hoover H77

HOOVER
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Hoover H82

HOOVER
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας AEG 1000S

AEG, ELECTROLUX
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Aeg GR16/Vampyrette 5000

AEG, ELECTROLUX
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Aeg GR16/Vampyrette 5000

AEG, ELECTROLUX
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Aeg GR16/Vampyrette 5000

AEG, ELECTROLUX
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας AEG GR23/GR24/GR25/GR26

AEG, ELECTROLUX
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Aeg GR23/GR24/GR25/GR26

AEG, ELECTROLUX
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας AEG GR23/GR24/GR25/GR26

AEG, ELECTROLUX
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας AEG GR23/GR24/GR25/GR26 (Swirl)

AEG, ELECTROLUX
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας AEG GR10/2002/4004

AEG, ELECTROLUX
Διαθεσιμότητα:      
Αναμένεται 3η εβδομάδα του 2022
Σύγκριση

AE.04 ΣΑΚ. AEG GR-10 /2002,4004

Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Aeg GR12/GR15 Vampyr 5200-6002

AEG, ELECTROLUX
Διαθεσιμότητα:      
Αναμένεται 3η εβδομάδα του 2022
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας AEG GR12/GR15 Vampyr 5200-6002

AEG
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας AEG GR13

AEG, ELECTROLUX
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Aeg GR23

Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας AEG GR28

AEG, ELECTROLUX
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας AEG GR28S

AEG, ELECTROLUX
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Electrolux Vampyrino/Xio

AEG, ELECTROLUX, PROGRESS
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας AEG GR5 Xio

AEG, ELECTROLUX
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Αeg GR21 Accurette/Accurette plus

AEG, ELECTROLUX
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Aeg GR17 Vampyrette 2.0

AEG, ELECTROLUX
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Indesit 30/32/35

Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Singer/Samsung/Daewoo

AFK, ALASKA, AMADIS, BOMANN, BSK, CHROMEX, CLATRONIC/CTC, CURTISS, DAEWOO, DAREL, DELONGHI, DESINA, DIRT DEVIL, DUNWAY, DURABRAND, ECRON, ELECTROLUX, ELTROPA, EMATIC, EMIDE, ENTRONIC, EUP, EUROPA, EUROSDV, FAGOR, FAKIR, FAR, FIF, GLENAN, GOLDSTAR-LG, HANSEATIC, HELKINA, HIGHPOWER, HOLLAND, HOME ANGEL, HOMETEK, IDELINE, IMETEC, ITO, JEKEN, JINLAIKE, KAISUI, KALORIK, KAMBROOK, KÄRCHER , KENWOOD, KERWAVE, KINGLAKE, LERVIA, LG, LLOYDS, MEDION, MELISSA, MORGANS, MPM, MTEC, MULTITEC, NILFISK, PHILIPS, PRIMERA, PROGRESS, PROLINE, QUELLE-PRIVILEG, ROTEL, SALCO, SAMSUNG, SANYO, SATRAP, SELECTLINE, ...
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Philips Paris

PHILIPS
Διαθεσιμότητα:      
Αναμένεται 3η εβδομάδα του 2022
Σύγκριση

ΣΑΚΟΥΛΑ PHILIPS AMSTERDAM

Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Philips Amsterdam (Wpro)

PHILIPS, WPRO
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Philips London

PHILIPS
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Philips London

PHILIPS
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Philips London

PHILIPS
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλα Ηλεκτρικής Σκούπας

PHILIPS
Διαθεσιμότητα:      
Αναμένεται 3η εβδομάδα του 2022
Σύγκριση

Σακούλα Ηλεκτρικής Σκούπας Philips Oslo (Wpro)

PHILIPS
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλα Ηλεκτρικής Σκούπας S-Bag (Wpro)

AEG, ELECTROLUX, PHILIPS
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλα S-Bag Ηλεκτρικής Σκούπας AEG/Electrolux/Philips

AEG, ELECTROLUX, PHILIPS, TORNADO, VOLTA
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλα Ηλεκτρικής Σκούπας Philips Athena

PHILIPS
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση
Καταργήθηκε

Σακούλα Ηλεκτρικής Σκούπας

PHILIPS
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλα Ηλεκτρικής Σκούπας

PHILIPS
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλα Ηλεκτρικής Σκούπας

PHILIPS
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Κιτ Σακούλες + Φίλτρο HEPA + Αρωματικά

AEG, ELECTROLUX, PHILIPS
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλα Ηλεκτρικής Σκούπας Rowenta/Taurus/Bluesky

BLUESKY, HOOVER, ROWENTA, TAURUS, UFESA
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλα Ηλεκτρικής Σκούπας

ROWENTA
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλα Ηλεκτρικής Σκούπας

Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας AEG Smart 485

AEG, ELECTROLUX
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας AEG Smart/GR51

AEG, DELTA, ELECTROLUX, FIF, MIOSTAR, PRIMERA, PROGRESS, TORNADO, VOLTA, ZANUSSI
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Fagor Vce 340

Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Fagor Nova Vce380 /Vce390

Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Siemens Vs30 / Vs68

BOSCH, SIEMENS
Διαθεσιμότητα:      
Αναμένεται 3η εβδομάδα του 2022
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Siemens VS30 / VS68

BOSCH, PITSOS, SIEMENS
Διαθεσιμότητα:      
Άγνωστος Χρόνος Παράδοσης
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Siemens Activa VS6

BOSCH, SIEMENS
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Siemens

BOSCH, SIEMENS
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας συμβατές για Bosch/Siemens Type G (Wpro)

BOSCH, SIEMENS
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Bosch G ALL

BOSCH
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Siemens G ALL

SIEMENS
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Siemens Rabid

BOSCH, SIEMENS
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Siemens

BOSCH, SIEMENS
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Siemens Rabid

BOSCH, SIEMENS
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Siemens VR80-89 / Bosch HS51-55

BOSCH, ROWENTA, SIEMENS
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Siemens VS23/ VS82 / VS84 / VS88 / VS840

BOSCH, SIEMENS
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Siemens VS23/ VS82 / VS84 / VS88 / VS840

BOSCH, SIEMENS
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Bosch BHS / HS 6010

BOSCH, SIEMENS
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Typ: A/B/C

BOSCH, SIEMENS
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Typ: A/B/C

BOSCH, SIEMENS
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Type K

BOSCH, SIEMENS
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Type K

BOSCH, SIEMENS
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλα Ηλεκτρικής Σκούπας

BOSCH, SIEMENS
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλα Ηλεκτρικής Σκούπας

BOSCH, SIEMENS
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας συμβατές για Bosch/Siemens Type P (Domolux))

BOSCH, SIEMENS
Διαθεσιμότητα:      
Αναμένεται 3η εβδομάδα του 2022
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας συμβατές για Bosch/Siemens Type P (Propair)

BOSCH, SIEMENS
Διαθεσιμότητα:      
Άγνωστος Χρόνος Παράδοσης
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Bosch/Siemens Type P

BOSCH, SIEMENS
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση
Καταργήθηκε

SI.200 ΣΑΚ. SIEMENS TYPE S

Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλα Ηλεκτρικής Σκούπας

BOSCH, SIEMENS
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλα Ηλεκτρικής Σκούπας Pitsos/Zelmer

PITSOS, ZELMER
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλα Ηλεκτρικής Σκούπας Pitsos

PITSOS
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλα Ηλεκτρικής Σκούπας

PITSOS
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλα Ηλεκτρικής Σκούπας

PROGRESS
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλα Ηλεκτρικής Σκούπας

PROGRESS
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλα Ηλεκτρικής Σκούπας Progress

PROGRESS
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση
Καταργήθηκε

Σακούλα Ηλεκτρικής Σκούπας

PROGRESS
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλα Ηλεκτρικής Σκούπας (Domolux) Rowenta Artec2

ROWENTA
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλα Ηλεκτρικής Σκούπας

PROGRESS
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλα Ηλεκτρικής Σκούπας

PROGRESS
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας συμβατές για Miele FJM (Wpro)

MIELE
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλα Ηλεκτρικής Σκούπας Miele FJM

MIELE
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση
Καταργήθηκε

Σακούλα Ηλεκτρικής Σκούπας Miele type B

MIELE
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλα Ηλεκτρικής Σκούπας τύπου Miele GN

MIELE
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλα Ηλεκτρικής Σκούπας Miele GN

MIELE
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλα Ηλεκτρικής Σκούπας Miele K/K (S140-S157)

MIELE
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση
Καταργήθηκε

Σακούλα Ηλεκτρικής Σκούπας Miele Type E (S217-S226)

MIELE
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλα Ηλεκτρικής Σκούπας Miele U

MIELE
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλες σκούπας

Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλα Ηλεκτρικής Σκούπας

BAUKNECHT
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλα Ηλεκτρικής Σκούπας

BAUKNECHT
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλα Ηλεκτρικής Σκούπας

BAUKNECHT
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλα Ηλεκτρικής Σκούπας Zanussi/Bluesky/Rohnson

AEG, BLUESKY, CLATRONIC/CTC, HOBBY, ROHNSON, ZANUSSI
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλα Ηλεκτρικής Σκούπας

CALOR
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Σακούλα Ηλεκτρικής Σκούπας

CALOR
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση