Πυκνωτές

Βρέθηκαν: (27) προϊόντα

Πυκνωτής Αντιπαρασιτικός


μF: 0,47
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Πυκνωτής Λειτουργίας 2μF

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
μF: 2
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Πυκνωτής Λειτουργίας


μF: 3,5
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Πυκνωτής Λειτουργίας 4μF

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
μF: 4
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Πυκνωτής Λειτουργίας


μF: 5
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Πυκνωτής Λειτουργίας


μF: 6
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Πυκνωτής Λειτουργίας


μF: 8
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Πυκνωτής Λειτουργίας 10μF

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
μF: 10
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Πυκνωτής Λειτουργίας


μF: 12,5
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Πυκνωτής Λειτουργίας


μF: 14
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Πυκνωτής Λειτουργίας


μF: 16
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Πυκνωτής Λειτουργίας


μF: 18
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Πυκνωτής Λειτουργίας 20μF

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
μF: 20
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Πυκνωτής Λειτουργίας 25μF

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
μF: 25
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Πυκνωτής Λειτουργίας


μF: 30
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Πυκνωτής Λειτουργίας


μF: 35
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Πυκνωτής Λειτουργίας


μF: 40
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Πυκνωτής Λειτουργίας


μF: 45
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Πυκνωτής Λειτουργίας 50μF

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
μF: 50
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Πυκνωτής Λειτουργίας 55μF

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
μF: 55
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Πυκνωτής Λειτουργίας


μF: 60
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Πυκνωτής Λειτουργίας


μF: 70
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Πυκνωτής Λειτουργίας


μF: 80
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Πυκνωτής Αντιπαρασιτικός


μF: 0,1
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Πυκνωτής Αντιπαρασιτικός


μF: 0,1
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Πυκνωτής Αντιπαρασιτικός

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
μF: 0,47
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Πυκνωτής Λειτουργίας Μεταλλικός 10μF

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
μF: 10
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση