Πιεσοστάτες

Βρέθηκαν: (6) προϊόντα

Πιεσοστάτης Επαγγελματικού Ψυγείου Ranco Χαμηλής Πίεσης με Autoreset

RANCO, ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Κατασκευαστής: Ranco
Επαναφορά χαμηλής: Αυτόματη
Σύνδεση: Ρακόρ 1/4
Διαφορικό: 10 έως 70 PSI
Περιοχή λειτουργίας: 10” Hg εως 100 PSI
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Πιεσοστάτης Επαγγελματικού Ψυγείου Ranco Χαμηλής Πίεσης με Manual reset

RANCO, ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Κατασκευαστής: Ranco
Επαναφορά χαμηλής: Χειροκίνητη
Σύνδεση: Ρακόρ 1/4
Διαφορικό: 50 PSI
Περιοχή λειτουργίας: 10” Hg εως 100 PSI
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Πιεσοστάτης Επαγγελματικού Ψυγείου Ranco Υψηλής Πίεσης με Autoreset

RANCO, ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Κατασκευαστής: Ranco
Επαναφορά υψηλής: Αυτόματη
Σύνδεση: Ρακόρ 1/4
Διαφορικό: 50 έως 200 PSI
Περιοχή λειτουργίας: 100 έως 450 PSI
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Πιεσοστάτης Επαγγελματικού Ψυγείου Ranco Υψηλής Πίεσης με Manual reset

RANCO, ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Κατασκευαστής: Ranco
Επαναφορά υψηλής: Χειροκίνητη
Σύνδεση: Ρακόρ 1/4
Διαφορικό: 70 PSI
Περιοχή λειτουργίας: 100 έως 450 PSI
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Πιεσοστάτης Επαγγελματικού Ψυγείου Ranco Υψηλής-Χαμηλής Πίεσης με Autoreset

RANCO, ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Κατασκευαστής: Ranco
Επαναφορά χαμηλής: Αυτόματη
Επαναφορά υψηλής: Αυτόματη
Σύνδεση: 2 Ρακόρ 1/4
Διαφορικό: HIGH 70 PSI, LOW 10-70 PSI
Περιοχή λειτουργίας: Low Cut-In 10” Hg έως 100 PSI/High Cut-Out 85 έως 465 PSI
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση

Πιεσοστάτης Επαγγελματικού Ψυγείου Ranco Υψηλής-Χαμηλής Πίεσης (Low AutoReset-High Manual Reset)

RANCO, ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Κατασκευαστής: Ranco
Επαναφορά χαμηλής: Αυτόματη
Επαναφορά υψηλής: Χειροκίνητη
Σύνδεση: 2 Ρακόρ 1/4
Διαφορικό: HIGH 87 PSI, LOW 14-70 PSI
Περιοχή λειτουργίας: Low Cut-In 10” Hg έως 100 PSI/High Cut-Out 85 έως 465 PSI
Διαθεσιμότητα:      
Σύγκριση