81.10.16.85ΣΤa
81.10.16.85ΣΤ

Κουμπί Επιλογής Φούρνου

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μάρκα: ELCO
Παρατηρήσεις:
Πατητό Καφέ Μικρό
Λοιπά χαρακτηριστικά:
Με ένδειξη αέρα 8 θέσεων
Σύγκριση Σύγκριση
Διαθεσιμότητα: