27.99.50.072

Θερμοασφάλεια 72°C

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τύπος:
Θερμοασφάλεια
Σύγκριση Σύγκριση
Διαθεσιμότητα: